Onze kernwaarden

Bij een samenwerking leveren wij graag vanuit partnership een bijdrage aan de gastvrijheidsontwikkeling binnen jouw bedrijf. Als partner van onze opdrachtgevers denken wij mee in mogelijkheden met een realistisch beeld van de kosten, de aanpak en het uiteindelijke resultaat. Een samenwerking met ons kenmerkt zich door de volgende kernwaarden.

Waarderend

Wij geloven in de kracht van positieve psychologie en onderzoeken op een waarderende manier wat er is en wat versterkt kan worden. In de basis zijn de meeste mensen gastvrij. Wij nodigen mensen uit om de kracht en wederkerigheid van hartelijkheid te ervaren en meer gastvrij gedrag te laten zien. Op die manier zullen mensen vanuit intrinsieke motivatie meer gastvrijheid laten zien. Wij gaan op zoek naar belemmeringen om gastvrij te zijn en naar mogelijkheden om gastvrijheid te ontwikkelen en te borgen in het DNA van het bedrijf.

Duurzaam effectief

Bij een samenwerking met Gastvrijheid in Bedrijf ben je ervan verzekerd dat werkvormen en tools breed inzetbaar zijn én blijven op de lange termijn. Onze werkwijze is erop gericht dat de opgedane kennis duurzaam in de organisatie blijft, onafhankelijk van de relatie met ons.

  • Uit onderzoek blijkt dat je maar 10% onthoudt van trainingen, 20% van coaching en feedback en 70% van ‘doen’ op de werkplek. Vandaar dat wij inzetten op het versterken van de aanspreekcultuur, coaching, feedback en werkplekleren. Training is dus één van de onderdelen van het totaalprogramma.
  • Wij vinden het belangrijk om een maatwerkprogramma te ontwikkelen die past bij jouw bedrijf en de doelgroep.
  • Succesvolle ontwikkelingen worden zowel top-down als bottom-up ingezet. Wij gaan samen op zoek hoe wij de olievlek kunnen verspreiden.
  • Cultuurdragers hebben de meeste invloed op de cultuur. Leidinggevenden zijn de grootste cultuurdragers. Wij gaan graag aan de slag met deze (in)formele leiders en equiperen hen om de beweging in gang te zetten en te houden.
  • Elk team en bedrijf is anders. Daarom werken wij zo veel mogelijk vanuit maatwerk en stimuleren wij elk team concrete doeltjes te formuleren: kleine haalbare acties en aandachtspunten. Zo voorkom je dat gastvrijheid een containerbegrip blijft. Daarnaast biedt het meer mogelijkheden om successen te vieren.
  • Onze bijeenkomsten zijn interactief, inspirerend, afwisselend, leuk, praktisch en er heerst een veilige en ontspannen sfeer. Wij werken met (inter)actieve werkvormen zoals discussie, stellingen, inspirerende video’s, spellen, quizzen, storytelling en meer om een zo groot mogelijk leereffect te bereiken.
  • Wij werken graag vanuit de driehoek: organisatieontwikkeling, management ontwikkeling  en persoonlijke ontwikkeling.

Doe-het-zelf

Als sparringpartner denken wij graag mee over de invulling van gastvrijheid binnen jouw organisatie. Hierbij houden wij de focus op het zelfstandig kunnen ontwikkelen en borgen van gastvrijheid; het ‘Doe-het-zelf’ principe. Het behalen van maximale groei, met minimale externe impulsen, door eigen inzet.

De eindverantwoordelijkheid van het ontwikkelen en borgen van gastvrijheid ligt bij het management. Gastvrijheid in Bedrijf heeft een ondersteunende functie, geen leidende. Het is ons doel om het management te equiperen om zelfstandig gastvrijheid te ontwikkelen en te borgen door het geven van inzichten en tools. Deze tools bieden wij persoonlijk (tijdens de workshops en trainingen), tastbaar (zie onze webshop voor enkele producten) en online (zie onze digitale tools). Wij streven ernaar om zo snel mogelijk misbaar te zijn in jouw bedrijf. Vanuit co-creatie maken wij een programma op maat waarvan een deel door Gastvrijheid in Bedrijf wordt aangeboden en een groot deel van de tools door jezelf wordt ingezet.

Delen

Wij geloven dat wij samen de wereld gastvrijer kunnen maken door te delen. Wij delen onze expertise gratis via onze website, social media, de inspiratie app “Gastvrijheid in Bedrijf”, onze nieuwsbrief en YouTube-kanaal. Wij organiseren daarnaast events en delen graag ons verhaal als spreker.

De 6 sleutels tot gastvrijheid

Ontdek de 6 sleutels tot het ontwikkelen en borgen van gastvrijheid in het DNA van jouw bedrijf.

Meer weten?

Benieuwd wat gastvrijheid oplevert? Of meer informatie over ons DNA of ons team