Update 4P-gastvrijheidmodel & zo doet Prinses Máxima Centrum dat

Claudia Alflen beschreef in 2008 in een artikel het 4P-model als denkrichting voor het ontwikkelen van gastvrijheid en handvatten voor de implementatie ervan. Het model wordt nog steeds gebruikt, maar is wel vernieuwd. Wat is er veranderd en op welke manier wordt in het Prinses Máxima Centrum in Utrecht het vernieuwde model gebruikt om te komen tot gastvrije zorg en optimale gastvrijheid?

Door: Claudia Alflen, Esther Fijnekam-van Blitterswijk en Laura de la Mar*

Prinses Máxima Centrum

Het door Claudia Alflen in 2008 in Facto(1) gelanceerde 4P-model als denkrichting voor het ontwikkelen van gastvrijheid en handvatten voor de implementatie ervan, wordt in het Maxima nog steeds gebruikt. Voortschrijdend inzicht hebben echter wel geleid tot een aantal aanpassingen.

Dit artikel beschrijft beschrijft die aanpassingen op laat zien op welke manier in het Prinses Máxima Centrum het vernieuwde model wordt gebruikt om te komen tot optimale gastvrijheid?

App

Figuur 1. Het oorspronkelijke 4P-model (vóór de aanpassing)

Nieuwe inzichten

In de praktijk wordt het 4P-model bij het Máxima vooral gebruikt voor de ontwikkeling van innovatieve serviceconcepten, waar de behoefte van de patiënt centraal staat. In het model van 2008 zijn de 4P’s, processen, plaats, persoon en product, van belang voor het ontwikkelen van een gastvrijheidsbeleving (figuur 1). Uit onderzoek(2) blijkt dat deze dimensies invloed hebben op de gastbeleving:

 • persoonlijke aandacht;
 • welkom;
 • veiligheid;
 • erkenning;
 • begrip;
 • dienstbaarheid;
 • autonomie.

Daarnaast hebben de volgende inzichten geleid tot het nieuwe model:

 1. Het 4P-model kan de indruk wekken dat de 4 P’s evenveel impact hebben op beleving. Onderzoek laat zien dat slechts 11% van beleving komt uit tastbare zaken(3). De P “persoon” heeft meer impact op beleving dan de andere P’s.
 2. Het 4P-model laat zien hoe je gastvrijheid kunt regisseren als organisatie (wat het bedrijf “geeft”). De vraag is of een uitwerking van een concept daadwerkelijk tot een gastvrijheidsbeleving leidt bij de gast (wat de gast ervaart). Bij een succesvol gastvrijheidsconcept probeer je een beleving te regisseren die zo goed mogelijk aansluit bij de (verschillende) behoeften van gasten.
 3. De uiteindelijke gastvrijheidsbeleving van de gast wordt natuurlijk bepaald door de mate waarin de beleving de verwachtingen van de gast overtreft.
 4. Daarnaast is de gast zélf een bepalende factor in de beleving. De gastvrijheidsbehoeften kunnen per persoon zeer uiteenlopen of zelfs conflicteren. Wil iemand snel geholpen worden of juist op een rustig tempo, zakelijk of juist informeel? Denk ook aan de impact van het stressniveau op beleving, zeker in de zorg.
 5. Naast het regisseren van gastvrijheid vanuit de 4P’s is gastvrij leiderschap belangrijk: het continu managen, leiden, meten en sturen op gastvrijheid is de sleutel om gastvrijheid duurzaam te borgen in het DNA van het bedrijf.

Dé gast bestaat niet

Zoals Koningin Máxima in 2007 al zei: “Dé Nederlander bestaat niet”. Als je gastvrijheid wilt ontwikkelen moet je door verschillende brillen naar de dimensies van gastvrijheid kijken. Wanneer je een beleving regisseert vanuit verschillende type gasten is er niet één ideale beleving. Zeker als je verschillende contactmomenten in de gastreis vanuit verschillende gastperspectieven onderzoekt. Zo ontstaat een meer gekleurd en realistischer beeld om gastvrijheidsbelevingen te regisseren.

Gastvrije zorg

Figuur 2. Het vernieuwde gastvrijheidsmodel (Claudia Alflen, Esther Fijnekam, Laura de la Mar – 2020)

Het vernieuwde gastvrijheidsmodel

Wat voegt het vernieuwde model (zie figuur 2) toe aan het gastvrijheidsdenken?
Een belangrijk verschil is dat in dit model de gastbeleving een centrale plek heeft, waarbij tevens de interactie met de organisatie wordt weergegeven.
Daarnaast is visueler dat de invloed van het gedrag van de dienstverlener groter is dan de omgeving, proces en services. Gastvrij leiderschap was impliciet in de 4P’s aanwezig, maar wordt nu veel meer zichtbaar gemaakt als een absolute randvoorwaarde voor de doorontwikkeling van gastvrijheid.

Beleving van de gast

Als je door de bril van de verschillende type gasten naar gastvrijheid kijkt, wordt meteen duidelijk dat de gastvrijheidsbehoefte van een peuter anders is dan die van een puber. Dat geldt ook voor de behoefte van een ouder/verzorger, familie en niet in de laatste plaats: de medewerker.

Ook interessant

Daarnaast verschilt de behoefte per persoonstype, achtergrond, stressniveau en ook lopen verwachtingen enorm uiteen. Patiënten die voor het eerst in contact komen met het Prinses Máxima Centrum hebben vaak al een heel zorgproces doorlopen bij andere ziekenhuizen. Ouders en kinderen komen nooit met blanco-verwachtingen binnen. Alle stress, onzekerheid, verdriet en angst hebben invloed op de beleving. Bij het Máxima is het daarom de uitdaging om het stressniveau te verlagen en te zorgen voor vertrouwen, voordat we überhaupt een positieve ervaring kunnen creëren.

De impact van medewerkers (persoon)

Iedere medewerker is een visitekaartje van de organisatie. Een servicegerichte mindset is daarbij de basis voor gastvrij gedrag, oprechte persoonlijke aandacht, flexibiliteit, werkplezier en drijfveer om aan te sluiten bij de gastvrijheidsbehoefte van de ander. Gastvrijheid wordt daarvoor meegenomen in de HR-cyclus als vast onderdeel van selectie- en beoordelingsmethoden en het kwalitatief medewerkers tevredenheidsonderzoek.

Iedere medewerker is een visitekaartje van de organisatie

Het Prinses Máxima Centrum zet volop in op het stimuleren van een gastvrije en servicegerichte houding. Zo organiseert het Facilitair Bedrijf trainingen per team en in gemixte groepen om de ketensamenwerking te stimuleren. Ook worden verdiepende workshops en Energybars georganiseerd. Dit is een organisatiebreed terugkerend event met inspirerende sprekers.
We werken met gastvrijheiddashboards per team aan verbeterpunten en verspreiden inspirerende nieuwsbrieven en challenges. Ook doen wij inspiratie op bij andere organisaties zoals de Efteling, Villa Pardoes en Waldorf Astonia. En elk jaar dagen we onszelf weer uit met nieuwe doelstellingen voor gastvrijheid.

Wat er ook speelt, laat het de kinderen zijn (plaats)

Het centrum is ontworpen vanuit het perspectief van het kind en kwaliteit van leven. Ondanks de heftige ziekte en behandeling, is het belangrijk dat de ontwikkeling van het kind doorgaat. Om die reden zijn door het hele gebouw plekken om te spelen, te bewegen en te leren. Naast klaslokalen is er een sportzaal, een beweegtuin en een ontdekplek waar kinderen interactief leren over hun ziekte. Maar denk ook aan een lego cave, een tienerlounge en een binnenspeelpark.
Centraal in de huisvesting staan de ouder-kind kamers, waarin kind én ouder/verzorger beschikken over een eigen aan elkaar geschakelde verblijfsruimte met balkon.

Gastvrije zorg

Centraal in de huisvesting van het Prinses Maxima Centrum staan de ouder-kind kamers, waarin kind én ouder/verzorger beschikken over een eigen aan elkaar geschakelde verblijfsruimte met balkon.

Geruisloze gastreis (proces)

Bij het onderzoeken van de gastreis ontdekten we dat het minder gastvrij is om veel verschillende medewerkers op een dag te ontmoeten. Facilitaire processen rondom het bed zijn daarom zoveel mogelijk gebundeld in het takenpakket van één medewerker. Zo zijn de facilitair servicemedewerkers in de kliniek het aanspreekpunt voor alle facilitaire taken rondom het bed, een zogenoemd ‘single point of contact’ en een vast herkenbaar gezicht voor de patiënt.

Gepersonaliseerde dienstverlening (product of dienst)

Het standaardniveau van keuzevrijheid ligt bij het Máxima hoog. Een voorbeeld hiervan is het voedingsconcept. Dagelijks wordt vers gekookt. Kinderen kunnen zesmaal per dag kiezen uit het standaardassortiment op de ‘kanjerkar’ (maaltijdwagen) en de menukaart van de dag. Op verzoek bereidt de chef iets speciaals of wordt gegeten in het restaurant. Onze patiënten kiezen wat, hoeveel, wanneer en waar ze willen eten.
Ouders kunnen natuurlijk mee-eten of zelf koken in een van vier ouderkeukens. Om de week is er een kookworkshop voor kinderen onder begeleiding van een echte chef.

Waar mogelijk spelen we proactief in op individuele wensen van kinderen. Patiënten komen regelmatig terug en het is de uitdaging om hen proactief te verrassen. Bijvoorbeeld met een kamer met uitzicht op de paarden of dat de bedverlengers al zijn geplaatst voordat de grote puber arriveert.

Gastvrij leiderschap

De grootste uitdaging in het borgen van gastvrijheid(4) zit hem in leiderschap. Dat geldt overigens niet alleen voor mensen met “manager” in hun functietitel. Gastvrij leiderschap is vooral informeel leiderschap. Het is een continu proces van meten, evalueren, aandacht schenken en doorbouwen aan een gastvrijheidsbeleving voor gasten én medewerkers. Bij het Facilitair Bedrijf zijn daarvoor ambassadeurs benoemd. Zij dragen gastvrijheid actief uit binnen hun teams door voorbeeldgedrag, opbouwende feedback, monitoren van voortgang en vooral door hun enthousiasme te delen. Ze trekken samen op om ideeën te delen en elkaar te inspireren. Zo blijft gastvrijheid top-of-mind en groeit de olievlekwerking.

De grootste uitdaging in het borgen van gastvrijheid zit hem in leiderschap

Onderdeel van het leiderschap is ook het meten van de beleving en het analyseren van patiëntgegevens aan de hand van ‘data intelligence’. Bij het Máxima staat dit nog in de kinderschoenen. Er is veel data beschikbaar voor onderzoek. Deze schat aan informatie willen we gaan gebruiken voor het creëren van een optimale de gastvrijheidsbeleving.

Tot slot

Het Prinses Máxima Centrum heeft in korte tijd een bijzonder gastvrijheidsconcept neergezet, dat aansluit bij de kernwaarden gepassioneerd en grensverleggend. Het is een project zonder einde. We blijven bouwen aan onze gastvrijheid. Ieder kind en ouder verdient het immers om de allerbeste, liefdevolle zorg en aandacht te krijgen die mogelijk is.


Gastvrije zorg

 • Esther Fijnekam-van Blitterswijk (foto links) is Senior Projectleider F&B, Prinses Máxima Centrum.
 • Claudia Alflen (foto midden) is Manager Facilitair Bedrijf, Prinses Máxima Centrum. Foto: José Donatz.
 • Laura de la Mar (foto rechts) is trainer, spreker en consultant bij Gastvrijheid in Bedrijf en oprichter van de Gastvrijheid in Bedrijf Community. Foto: Suzan Alberts.

Fotografie: Mart Stevens.


Bronnen:

 1. Alflen, C., (2008), Gastvrijheid in de zorg: Facility Management maakt het verschil. Facto Magazine, nummer 1/2, pag. 20-23.
 2. Pijls-Hoekstra, R., Groen, B.H., Galetzka, M., & Pruyn, A.T.H. (2017), Measuring the experience of hospitality: Scale development and validation. International journal of hospitality management, 67, pag. 125-13
 3. Zeitham, V., et al. (2009), Delivering Quality Service. Simon & Schuster.
 4. Mar, de la, L. (2018), Het geheim van gastvrijheid. Het Boekenschap, pag 23-30, 235-242.

Dit artikel is gepubliceerd in Facto. Lees het artikel hier: https://www.facto.nl/hospitality/artikel/2020/11/gastvrije-zorg-prinses-maxima-centrum-10115441

Meer inspiratie, tips en tools?
Gastvrijheid in Bedrijf - Community
Gerelateerde berichten
Ken jij de Gastvrijheid in Bedrijf Community al?
 • Elke dag nieuwe inspiratie, ideeën en inzichten op het platform
 • Vergroot je netwerk met >200 gastvrijheidsleiders uit allerlei branches
 • Toegang tot de online Hospitality Academy met >200 e-learning lessen & DIY tools
 • Online live sessies en Hospitality Talks volgen en terugkijken