20%
Toestemming privacy *
Toestemming mailing
Wij sturen je regelmatig inspirerende e-mails boordevol met tips. Je kunt je op elk gewenst moment uitschrijven via de link onderaan in de mailing.
Er is een visie op gastvrijheid binnen onze organisatie die inspireert en richting geeft. *
Er is een (integraal) plan om gastvrijheid te ontwikkelen en borgen. *
Gastvrijheid is een onderdeel bij de selectie van medewerkers. *
De gastvrijheid wordt regelmatig gemeten. *
Het delen en leren van gastenfeedback is onderdeel van een continu verbeterproces. *
Gastvrijheid is onderdeel van de inwerkperiode van nieuwe medewerkers. *
Gastvrijheid is een vast agendapunt bij managementoverleg. *
Gastvrijheid is een onderdeel van het jaarplan. *
Gastvrijheid is een vast agendapunt bij teamoverleg. *
Medewerkers worden beoordeeld op hun gastvrijheidsprestatie. *
Er zijn duidelijke werkafspraken (S.O.P.'s) voor gastbenadering. *
De gastreizen zijn in kaart gebracht. *
Iedere afdeling werkt aan concrete doelstellingen op het gebied van gastvrijheid. *
Teams reflecteren regelmatig op hun gastvrijheidsperformance (d.m.v. verbeterbord, intervisie en/of reflectie) *
Gastvrijheid heeft hoge prioriteit. *
Het belang van gastvrijheid is vanzelfsprekend voor iedere medewerker. *
Leidinggevenden geven het goede, gastvrije voorbeeld. *
Gastvrij leiderschap wordt actief nagestreefd. *
Er is draagvlak voor gastvrijheid bij alle medewerkers. *
Medewerkers staan open voor veranderingen ter verbetering van gastvrijheid. *
Medewerkers worden aangesproken door het management op (on)gastvrijheid. *
Medewerkers spreken elkaar aan op (on)gastvrijheid. *
Er is een hoge medewerkerstevredenheid, -betrokkenheid en loyaliteit. *
Er is aandacht voor successen, ideeën en gastvrije voorbeelden. *
Medewerkers voelen zich geïnspireerd om gastvrij te zijn. *
Max. bestandsgrootte: 64 MB. We lezen ons graag in op de visie, plannen en andere relevante informatie. (niet verplicht)