Privacyverklaring i.v.m. AVG wet
In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Contactgegevens
Wij verwerken de persoonsgegevens van onze opdrachtgevers en deelnemers van bijeenkomsten. Laura de la Mar is als eigenaar verantwoordelijk voor de gegevensbescherming. Wij verkrijgen persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de opdrachtgever, website, email of telefoon. Wij verwerken de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummer
 • Functie en afdeling

Doeleinden
Wij verwerken deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte advisering, coaching en training;
 • Het verrichten van administratieve handelingen;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Facturering;
 • Marketing;
 • Nakoming van wettelijke verplichtingen.

Aanpassen verklaring
Gastvrijheid in Bedrijf kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen. Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat wij hier gerechtvaardigde belangen bij hebben. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van dienstverlening;
 • De bescherming van financiële belangen;
 • De verbetering van diensten;
 • Beveiliging en het beheer van systemen.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden: verwerking
In het kader van zijn dienstverlening kan Gastvrijheid in Bedrijf persoonsgegevens uitwisselen met specifieke hier genoemde derden. Gastvrijheid in Bedrijf kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden: Teamleader (CRM), Alchemer (surveys), Huddle (community), Mailblue (mailing), Yuki (administratie), DISC Factor (DISC analyses), Dropbox (cloud), Microsoft Office (e-mail), Google Analytics (analyse websiteprestatie), Mull2media/Wordpress (website en webshop).

Bij deze derden zijn uw gegevens door een wisselend goed gekozen sterk password beschermd. Het delen van informatie is uitgezet. We hebben een verwerkingsovereenkomst afgesloten met bovenstaande partijen. Daarmee voldoen we aan de richtlijnen van het College Bescherming Persoonsgegevens.

Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden, wanneer Gastvrijheid in Bedrijf aan een wettelijke verplichting moet voldoen. Gastvrijheid in Bedrijf zal uw gegevens niet aan derden verstrekken voor commerciële doeleinden of goede doelen.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren
Gastvrijheid in Bedrijf zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die hij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden, zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat Gastvrijheid in Bedrijf zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht (7 jaar).

Hoe wij uw gegevens beveiligen
Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom heeft Gastvrijheid in Bedrijf passende beveiligingsmaatregelen genomen: alle gegevens zijn met een wisselend sterk gekozen password beveiligd. Fysieke dossiers worden bewaard in een gesloten dossierkast; ook die is alleen toegankelijk voor Gastvrijheid in Bedrijf. Wij nemen alle maatregelen, zowel elektronisch als sociaal, die redelijkerwijs van ons verwacht mogen worden, om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig worden bewaard en beschermd.

Cookies
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze informatie is voor intern gebruik. Deze cookies worden automatisch verwijderd, zodra je jouw webbrowser afsluit. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens
Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser.

Uw rechten

 1. U heeft het recht om Gastvrijheid in Bedrijf een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen een maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.
 2. Ook kunt u Gastvrijheid in Bedrijf verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden. Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar Gastvrijheid in Bedrijf.
 3. Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Gastvrijheid in Bedrijf laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Versie 17 juli 2024, versie 3.

Gastvrijheid in Bedrijf kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.