Voor Gastvrijheid in Bedrijf is het leveren van topkwaliteit een vereiste. In alles wat we doen streven we hiernaar. Echter kan het natuurlijk zo zijn dat een opdrachtgever ergens niet tevreden over is. Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld, voor zowel Gastvrijheid in Bedrijf als voor de klager. Deze vertrouwelijkheid geldt zolang de klachtenprocedure loopt.

Het indienen van een klacht kan zowel telefonisch (085-4011999) of per e-mail (info@gastvrijheidinbedrijf.nl) t.a.v. Laura de la Mar.

Als er een klacht wordt ingediend zullen we zo spoedig mogelijke, in ieder geval binnen 5 werkdagen, reageren en zoeken naar een oplossing die leidt tot volle tevredenheid. Na de ontvangstbevestiging wordt de klacht binnen 30 dagen afgehandeld. Mocht het niet haalbaar zijn de klacht binnen 30 dagen af te handelen dan krijgt de klager schriftelijk bericht met de indicatie van de duur van de afhandeling met redenen van uitstel.

Alle klachten worden geregistreerd en twee jaar bewaard. Mocht u niet tevreden zijn met de afhandeling van de klacht door ons, dan kunt u via de NOBTRA een onafhankelijke klachtafhandeling vragen. Uw klacht kunt u dan schriftelijk indienen bij de Nobtra: Postadres: Postbus 85282, 3508 AG Utrecht, info@nobtra.nl.

Het oordeel van de NOBTRA is bindend voor beide partijen. Na uitspraak van de NOBTRA zullen eventuele consequenties voor Gastvrijheid in Bedrijf binnen 14 dagen worden afgehandeld. Indien de afhandeling meer dan 14 dagen in beslag gaat nemen dan wordt de klager daar over binnen 14 dagen geïnformeerd. Op www.nobtra.nl kunt u het klachtenreglement inzien.