Geluk op de werkvloer

Home>Berichten>Algemeen, blog, contacten>Geluk op de werkvloer

Geluk op de werkvloer

Haastig draai ik de parkeerplaats op. “Och nee… net nu ik laat ben, staan er mensen bij de ingang van kantoor. Die knopen natuurlijk een praatje met me aan en daar heb ik nu juist geen tijd voor. Terwijl ik eigenlijk iedereen altijd aardig te woord wil staan”.  

Ik zoek een plek voor mijn auto en ik voel de spanning in mijn lijf opkomen. Ik voel me gejaagd en ik merk dat mijn hart sneller begint te kloppen. Ik baal, want ik heb echt een hekel aan te laat komen. Verstandelijk weet ik dat ik nog op tijd ben voor mijn afspraak, maar toch… Op ’t nippertje binnenkomen, daar vind ik wat van… 

Met haastige tred loop ik van de parkeerplaats naar kantoor. Bij de ingang word ik inderdaad aangesproken.. Door een aller vriendelijkste jongen. Weg stress..  Ik ben de tijd vergeten. Hij biedt mij namens zijn bedrijf een hele mooie kop koffie aan om de verbinding te zoeken. Er zit een kaartje bij met de volgende boodschap: 

Het kopje koffie die je in je drukke bestaan even stil doet staan. Wanneer je de tijd neemt om dat moment met aandacht te beleven, zijn dat de momenten waarop je herinneringen maakt. 

Dit kaartje las ik toen ik op mijn werkplek was aangekomen, en ik merkte dat ik glimlachte. Het klopte precies. Ik stond even stil en zo kon ik verbinding maken met de ander. Mijn lichaam voelde weer ontspannen en ik was dankbaar en blij. Zo’n klein gebaar, zo’n impact…. Mijn dag kon niet meer stuk…! 

Broaden and Build-model 

Het ervaren van verbinding, is een van de positieve emoties in het rijtje van interesse, dankbaarheid en plezier. Er is in de afgelopen jaren veel onderzoek gedaan naar het nut van het ervaren van positieve emoties. Voortrekker van dit onderzoek vanuit de positieve psychologie is Barbara Frederikson. Zij kwam tot de conclusie dat positieve emoties zorgen voor een verbreding van onze aandacht, handelingen en gedachten en introduceerde het zogenaamde “broaden and build- model”. 

Bij negatieve emoties, zoals boosheid of angst, reageren we van nature met de wel bekende reactie van “vechten” of “vluchten”.  Het helpt ons bij adequaat te reageren in levensbedreigende situaties, maar de negatieve emoties zorgen er ook voor dat onze aandacht en handelingen vernauwen. Hierdoor hebben we minder veerkracht om stressvolle situaties op te vangen of kunnen we minder goed kunnen nadenken.  

Opwaartse spiraal door positieve emoties 

Door de ervaringen van de positieve emoties wordt er een opwaartse spiraal, ook wel de positive gain spiral, in gang gezet, die mensen juist continu doet groeien, waarbij het emotioneel welbevinden toeneemt. Gelukkige medewerkers zijn productiever is een veel gehoorde uitspraak. Deze medewerkers voelen zich gelukkiger en zijn positiever, zijn meer toegewijd en vitaler.  

Hulpbronnen 

De onderzoekers Schaufelli en Bakker onderzochten met het Job Demands Resource Model dat werknemers die de werk gerelateerde hulpbronnen zoals autonomie, sociale steun, en positieve feedback ervaren, zich meer gemotiveerd voelen en met meer bevlogenheid aan het werk zijn.  Uit het onderzoek blijkt dat deze medewerkers meer eigenwaarde ervaren, optimistischer en effectiever zijn. Het inzetten van hulpbronnen kan dus bijdragen aan het verbeteren van geluk op de werkvloer.  

Bescherming tegen stress  

Treffend is het voorbeeld van de koffie. Door mijn positieve ervaring van verbinding en dankbaarheid, daalde bij mij meteen het stresslevel. Uit onderzoek blijkt ook dat positieve emoties ons kunnen beschermen tegen stress. Door de werk gerelateerde hulpbronnen zoals hierboven vermeld bewust in te zetten, kunnen medewerkers zich uiteindelijk vitaler en positiever gaan voelen. Mensen bloeien op bij het ervaren van drie positieve emoties tegenover een negatieve emotie. Bovendien zijn mensen die bevlogenheid ervaren in het werk, ook veel positiever en gelukkiger zijn dan de mensen die dat niet ervaren.  

Bevlogenheid heeft onomstotelijk invloed op het welzijn van medewerkers, waardoor er ook meer ruimte is om de ander gastvrij te benaderen, dankbaarheid te tonen of om verbinding te maken. 

Natuurlijk ervaart iedereen geluk weer anders en daarnaast is het afhankelijk van de levensfase waarin je je bevindt. Het maakt uit of je net moeder bent geworden of dat je je moeder net hebt verloren.  

En natuurlijk is het geen wondermiddel, maar uit wetenschappelijk onderzoek komen een aantal ingrediënten naar boven die meestal zorgen voor meer geluk. Op basis daarvan kan iedereen zijn eigen geluksmenu samenstellen. Onder andere het ervaren van dankbaarheid, een positieve kijk en een eilandje van rust. Maar daarover meer in mijn volgende blog. 

 

Wilt u weten hoe u bij uw team dat nu veel werkstress ervaart, hulpbronnen kunt inzetten, zodat zij met meer bevlogenheid aan het werk zijn? Of wilt u leren hoe u als leidinggevende uw leiderschap kunt inzetten en zo meer bevlogenheid kunt bewerkstelligen? Kijk dan eens naar de training “Gastvrij ondanks werkdruk”. 

 

Door: Wendy Rientjes 

 

Bronnen: 

Handboek van Positieve Psychologie, Bohlmeijer, E., Bolier, L., Westerhof, G., Walburg, J.A. Uitgeverij Boom – 2013 

Het grote geluksonderzoek – Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen van de KU Leuven, prof. dr. P. Luyten et al. – 2014