De Gastvrijheidsscan

In hoeverre is gastvrijheid in het DNA verankerd? Wat zijn kwaliteiten, aandachtspunten, kansen en belemmeringen in gastvrijheid? Ontvang inzichten, tips en concrete handvatten op maat om gastvrijheid te versterken en borgen.

De gastvrijheidsscan kan worden ingezet als nulmeting, losse meting of meting om de groei in gastvrijheid inzichtelijk te maken. Je kunt zelf bepalen of je de gastvrijheid op een afdeling, meerdere afdelingen of in de gehele organisatie wilt meten. Wij maken de scan graag speciaal voor jou op maat!

Onze samenwerking begint daarom ook met een co-creatiesessie, waarna wij het onderzoek uitvoeren, de resultaten verwerken in een rapport en de scan (optioneel) presenteren. Onze gastvrijheidsscan is gebaseerd op recent wetenschappelijk onderzoek en op jarenlange ervaring in gastvrijheid en gastvrijheidsontwikkeling.

Waarom de gastvrijheidsscan?
De gastvrijheidsscan is een uniek meetinstrument in de markt. Het meet namelijk de interne én externe gastvrijheid van jouw organisatie. Gastvrijheid wordt in sterke mate beïnvloed door de cultuur en leiderschap. De scan brengt die in kaart en helpt om een effectieve strategie te kiezen.

Wat levert de gastvrijheidsscan op?
Wij zetten graag op een rijtje wat de gastvrijheidsscan oplevert:

  • Je krijgt een beeld van de huidige gastvrijheidsperformance.
  • Je krijgt een beeld van de mate waarin de interne gastvrijheid ontwikkeld is.
  • Je krijgt inzicht in de gastvrijheidsontwikkeling van jouw organisatie.
  • Je krijgt inzicht in de mate waarin de randvoorwaarden aanwezig zijn om gastvrijheid in de structuur en management te borgen.
  • Je ontvangt praktische adviezen voor het borgen van de gastvrijheid.
Groei in gastvrijheid

Het rapport

De scans worden verwerkt in een rapport en de analyse van de resultaten worden vertaald naar praktische adviezen. Met deze adviezen is het mogelijk om gericht actie te ondernemen, zodat de gastvrijheid in jouw organisatie verder versterkt kan worden.

In het rapport wordt de observatie verwerkt en wordt er een subjectieve omschrijving van de beleving opgenomen, aangevuld met foto’s. De rapportage wordt, voordat het met een breder publiek gedeeld wordt, onderling besproken.

Uit welke onderdelen bestaat de Gastvrijheidsscan?
Tijdens het onderzoek wordt de gastvrijheidsbeleving van de gast (externe beleving) en de randvoorwaarden, oftewel de basis voor DNA in de organisatie (interne beleving) onderzocht. Dit onderzoek vindt plaats op de volgende onderdelen: observatie door een expert (ter plaatse), survey voor medewerkers en een survey voor leidinggevenden.

Tijdens de observatie worden naast beleving, ook het gedrag van medewerkers, de omgeving, services en de klantreis geobserveerd.
De surveys bestaan uit 4 open en 40 gesloten vragen, daarin wordt ingegaan op externe gastvrijheid (hoe gastvrij ervaar jij jezelf, het team, de organisatie), interne gastvrijheid (hoe welkom voel jij je?), innerlijke gastvrijheid (werk je met passie, plezier en positieve energie?) en de randvoorwaarden en aanspreekcultuur.

Wil jij inzicht krijgen in wat binnen jouw organisatie goed gaat en beter kan op het gebied van gastvrijheid? Met veel plezier voeren wij de Gastvrijheidsscan uit! Neem vrijblijvend contact met ons op.