De Gastvrijheidsscan

Door de Gastvrijheidsscan krijg je inzicht in wat goed gaat en wat beter kan op het gebied van gastvrijheid binnen jouw organisatie. Dit inzicht wordt gecreëerd door middel van een instrument die niet alleen meet om te weten, maar ook meet om te verbeteren. Het gaat ons voornamelijk om een duurzaam effect van de Gastvrijheidsscan voor jouw organisatie.

De scan kan worden ingezet als nulmeting, losse meting of meting om de groei in gastvrijheid inzichtelijk te maken. Je kunt zelf bepalen of je de gastvrijheid op een afdeling, meerdere afdelingen of in de gehele organisatie wil meten. Wij maken de scan graag speciaal voor jou op maat! Onze samenwerking begint daarom ook met een co-creatieoverleg, waarna wij vervolgens het onderzoek uitvoeren, de resultaten verwerken in een rapport en de scan (optioneel) presenteren. Onze Gastvrijheidsscan is gebaseerd op recent wetenschappelijk onderzoek en op jarenlange ervaring in gastvrijheid en gastvrijheidsontwikkeling.

Waarom de Gastvrijheidsscan?
De Gastvrijheidsscan is een uniek meetinstrument in de markt. Het meet namelijk de interne én externe gastvrijheid van jouw organisatie. Daarnaast wordt de gastvrijheidsperformance vanuit drie verschillende perspectieven in kaart gebracht, waardoor het een waardevolle aanvulling op jouw huidige meetinstrumenten is. Ook brengt de Gastvrijheidsscan de ontwikkeling en groei van gastvrijheid in kaart. Tot slot komt de scan tot stand vanuit co-creatie en wordt de inhoud van de scan dus speciaal op maat gemaakt.

Wat levert de Gastvrijheidsscan op?
Wij zetten graag op een rijtje wat de Gastvrijheidsscan voor jou als opdrachtgever oplevert:

  • Je krijgt een beeld van de huidige gastvrijheidsperformance.
  • Je krijgt een beeld van de mate waarin de interne gastvrijheid ontwikkeld is.
  • Je krijgt inzicht in de gastvrijheidsontwikkeling van jouw organisatie.
  • Je krijgt inzicht in de mate waarin de randvoorwaarden aanwezig zijn om gastvrijheid in de structuur en management te borgen.
  • Je ontvangt praktische adviezen voor het borgen van de gastvrijheid.
Groei in gastvrijheid

Het rapport

De scans worden verwerkt in een rapport en de analyse van de resultaten worden vertaald naar praktische adviezen. Met deze adviezen is het mogelijk om gericht actie te ondernemen, zodat de gastvrijheid in jouw organisatie verder versterkt kan worden. In het verslag wordt de observatie verwerkt en wordt er een subjectieve omschrijving van de beleving van de gastvrijheidsscan opgenomen, aangevuld met foto’s. De rapportage wordt, voordat het met een breder publiek gedeeld wordt, onderling besproken.

Uit welke onderdelen bestaat de Gastvrijheidsscan?
Tijdens het onderzoek wordt de gastvrijheidsbeleving van de gast (externe beleving) en de randvoorwaarden, ofwel de basis voor DNA in de organisatie (interne beleving) onderzocht. Dit onderzoek vindt plaats op de volgende onderdelen: observatie expert (ter plaatse), scan medewerkers en scan manager(s).

Wil jij inzicht krijgen in wat binnen jouw organisatie goed gaat en beter kan op het gebied van gastvrijheid? Met veel plezier voeren wij de Gastvrijheidsscan uit! Neem vrijblijvend contact met ons op.

gastvrijheidsscan