Laden Evenementen
Dit evenement is voorbij.

In gastvrijheid ligt jouw onderscheidend vermogen niet zozeer in jouw cognitieve intelligentie (IQ), maar juist in jouw emotionele intelligentie (EQ). In deze inspirerende training ga jij in op het ontwikkelen van jouw eigen emotionele vermogen. Daarnaast maak jij gebruik van jouw eigen emotionele intelligentie als vaardigheid om de gastvrijheidsemotie bewust bij jouw gast te beïnvloeden. Want in gastvrijheid gaat het er niet altijd om wat jij doet, maar vooral om hoe jij het doet!  

Tijdens de training ga jij aan de slag met jouw emotionele intelligentie ten behoeve van gastvrijheid. Hoe kun jij nu in gedrag met behulp van jouw EQ invloed uitoefenen op de emotie van jouw gast? Voorafgaand aan de training vul jij een vragenlijst in waarbij jij een persoonlijk EQ-profiel ontvangt. Vanuit dit profiel gaan wij gedurende de training aan de slag en krijg jij inzicht in jouw kwaliteit in EQ en hoe jij deze in kunt zetten in de praktijk.

De vijf domeinen van Emotionele intelligentie 
Emotionele intelligentie betreft de manier waarop jij met emoties omgaat, van jezelf en van anderen. Daniel Goleman – de grondlegger van het begrip emotionele intelligentie – Onderscheid hierin vijf domeinen:

  • Zelfbewustzijn: De vaardigheid om jouw eigen stemmingen, emoties, motivaties en gevoelens te herkennen en te begrijpen, alsmede hun effect op jouw omgeving.
  • Zelfregulering: De vaardigheid om de impact van (ontregelende) impulsen, emoties en stemmingen op de eigen handelingen, acties en beslissingen te beperken door ze te beheersen, te parkeren of te veranderen.
  • Zelfmotivatie: De passie om te werken met meer dan alleen noodzaak, salaris, of status als motivatie. De intrinsieke neiging om actie te ondernemen en uit jezelf, zonder stimulans van buitenaf, (eigen) doelen na te streven. Met energie, volharding en optimisme, zelfs als het tegenzit.
  • Empathie: De vaardigheid om de emoties en gemoedstoestand van andere personen te herkennen, te begrijpen en te interpreteren.
  • Sociale vaardigheden: De vaardigheid om wederzijds bevredigende relaties op te bouwen en te onderhouden en een sociaal netwerk te creëren.

 Deze vijf domeinen hebben hun nuttige en cruciale vertaling in gastvrijheid en zijn allen vaardigheden die aan te leren en te ontwikkelen zijn. Lees voor meer informatie onze blog over emotionele intelligentie.

Wat levert het volgen van deze training op?
Jij weet welke rol emotionele intelligentie speelt in relatie tot gastvrijheid en jouw eigen functioneren. Daarnaast weet jij hoe dit effectief ingezet kan worden binnen jouw vakgebied. Jij bent bekend met jouw eigen (EQ) profiel en jouw persoonlijke kwaliteiten en aandachtpunten. Jij kent de vijf domeinen van jouw eigen EQ en kunt deze beïnvloeden en ontwikkelen.

Doelgroep
Emotionele intelligentie is gericht op professionals die de ambitie hebben verder te groeien in hun gastvrijheid en hun emotionele intelligentie hierin verder willen ontwikkelen. De training gaat door vanaf 5 deelnemers en een groep bestaat uit maximaal 10 deelnemers.

De investering
Deelname aan de training kost €249,- inclusief lunch. Daarnaast krijg je gedurende de dag diverse tools aangereikt.

De trainers
De training wordt verzorgd door Ilse de Krosse en Soraya Rooijackers. Benieuwd naar hun profiel en ervaring? Klik dan hier om meer te weten te komen over Ilse en klik hier om het profiel van Soraya te bekijken. 

Wil jij deelnemen aan deze training? 
Neem dan contact met ons op via info@gastvrijheidinbedrijf.nl.