De Gastvrijheidsscan

Door de Gastvrijheidsscan krijgt u inzicht in wat goed gaat en wat beter kan op het gebied van gastvrijheid binnen uw organisatie. Dit inzicht wordt gecreëerd door middel van een instrument die niet alleen meet om te weten, maar ook meet om te verbeteren. Het gaat ons voornamelijk om een duurzaam effect van de Gastvrijheidsscan voor uw organisatie.

De scan kan worden ingezet als nulmeting, losse meting of meting om de groei in gastvrijheid inzichtelijk te maken. U kunt zelf bepalen of u de gastvrijheid op een afdeling, meerdere afdelingen of in de gehele organisatie wil meten. Wij maken de scan graag speciaal voor u op maat.

Onze samenwerking begint daarom ook met een co-creatieoverleg, waarna wij vervolgens het onderzoek uitvoeren, de resultaten verwerken in een rapport en de scan (optioneel) aan u presenteren. Onze Gastvrijheidsscan is gebaseerd op recent wetenschappelijk onderzoek en op jarenlange ervaring in gastvrijheid en gastvrijheidsontwikkeling.

 

Waarom de Gastvrijheidsscan?

De Gastvrijheidsscan is een uniek meetinstrument in de markt. Het meet namelijk de interne én externe gastvrijheid van uw organisatie. Daarnaast wordt de gastvrijheidsperformance vanuit drie verschillende perspectieven in kaart gebracht, waardoor het een waardevolle aanvulling op uw huidige meetinstrumenten is. Ook brengt de Gastvrijheidsscan de ontwikkeling en groei van gastvrijheid in kaart. Tot slot komt de scan tot stand vanuit co-creatie en wordt de inhoud van de scan dus speciaal voor u op maat gemaakt.

 

Wat levert de Gastvrijheidsscan op?

Wij zetten graag voor u op een rijtje wat de Gastvrijheidsscan voor u als opdrachtgever oplevert:

  • U krijgt een beeld van de huidige gastvrijheidsperformance.
  • U krijgt een beeld van de mate waarin de interne gastvrijheid ontwikkeld is.
  • U krijgt inzicht in de gastvrijheidsontwikkeling van uw organisatie.
  • U krijgt inzicht in de mate waarin de randvoorwaarden aanwezig zijn om gastvrijheid in de structuur en management van uw organisatie te borgen.
  • U ontvangt praktische adviezen voor het borgen van de gastvrijheid.

 

Het rapport

De scans worden verwerkt in een rapport en de analyse van de resultaten worden vertaald naar praktische adviezen. Met deze adviezen is het voor u mogelijk om gericht actie te ondernemen, zodat de gastvrijheid in uw organisatie verder versterkt kan worden. In het verslag wordt de observatie verwerkt en wordt er een subjectieve omschrijving van de beleving van de gastvrijheidsscan opgenomen, eventueel aangevuld met foto’s. De rapportage wordt, voordat het met een breder publiek gedeeld wordt, met u besproken.

 

Uit welke onderdelen bestaat de Gastvrijheidsscan?

Tijdens het onderzoek wordt de gastvrijheidsbeleving van de gast (externe beleving) en de randvoorwaarden, ofwel de basis voor DNA in de organisatie (interne beleving) onderzocht. Dit onderzoek vindt plaats tijdens de volgende onderdelen:

 

Wilt u inzicht krijgen in wat binnen uw organisatie goed gaat en beter kan op het gebied van gastvrijheid? Met veel plezier voeren wij de Gastvrijheidsscan voor u uit!