6 Sleutels tot Gastvrijheid

Home>Toolbox en inspiratie>6 Sleutels tot Gastvrijheid

6-sleutels_naar_gastvrijheid6 Sleutels tot Gastvrijheid

Uit ervaring- en onderzoek hebben wij zes sleutels ontdekt die gebruikt kunnen worden als tool, om duurzaam gastvrijheid te ontwikkelen en borgen. Gastvrijheid is geen project met einde of borgingsfase. Nee, excelleren in gastvrijheid vraagt om continu aandacht. Want alles wat aandacht krijgt, groeit. Uit deze ervaringen hebben wij ‘6 Sleutels tot Gastvrijheid’ gerealiseerd. Deze 6 Sleutels kunnen gebruikt worden tijdens het implementeren, uitdragen- en cyclisch borgen van gastvrijheid binnen jouw organisatie. 
De zes sleutels zijn als volgt:

  1. Door de ogen van de gast kijken;
  2. Mogelijk maken;
  3. Belangrijk maken;
  4. Reflecteren en leren;
  5. Inspireren;
  6. Waarderen/

Want: ‘Alles wat aandacht krijgt, groeit…’

Sleutel 1) Door de ogen van de gast kijken

Heb inzicht in wie je gast is: wat je gast wil, ervaart en verwacht. (Tip: maak persona’s.) Heb inzicht in de Guest Journey(Gastenreis van jouw klant), kritische belevingsmomenten en gastvrijheidsversterkers. Meet daarnaast continu de beleving van gasten, maak er werk van- en leer hiervan. Leren van complimenten, tips, reviews en klachten. Wat wil jouw gast? Wat beweegt hem of haar?

Sleutel 2) Mogelijk maken

Zoek naar belemmeringen voor medewerkers om gastvrij te kunnen zijn- en verminder deze. Denk aan een goede samenwerking binnen teams. Een gastvrije inrichting, communicatie naar gasten (online en offline), benodigde middelen, gastgerichte processen en beslissingsbevoegdheden. Maak gastvrij zijn voor jouw medewerkers mogelijk!

Sleutel 3) Belangrijk maken

Maak van gastvrijheid een prioriteit. Praat er over en geef het goede voorbeeld als management. Maak gastvrijheid een vast onderdeel van overlegmomenten. Zorg dat medewerkers zich verantwoordelijk voelen voor de integrale gastvrijheidsbeleving. Gebruik HRM tools zoals het selecteren op gastvrijheid-, nieuwe medewerkers inwerken op het gebied van gastheerschap- en maak gastvrijheid een onderdeel van jaargesprekken. Zorg dat gastvrijheid niet weg te denken is binnen jouw organisatie!

Sleutel 4: Reflecteren en leren

Reflecteer regelmatig met elkaar: hoe gastvrij zijn we? Wat gaat goed? Wat kan beter? Dit kan zowel bedrijfsbreed, per team of per individu. Blijf steeds nieuwe doelen stellen. Zorg dat medewerkers zich ontwikkelen door training aan te bieden. Blijf coachen en feedback geven op de werkvloer aan elkaar. Realiseer een aanspreekcultuur en maak van feedback kansen!

Sleutel 5: Inspireren

Zorg dat iedereen regelmatig inspiratie op doet. Bijvoorbeeld door inspirerende quotes of video’s te delen. Of neem bijvoorbeeld een kijkje in de keuken van een inspirerend en gastvrij bedrijf. Maak daarnaast gebruik van onze gratis inspiratiemiddelen waaronder de Gastvrijheidsapp van Gastvrijheid in Bedrijf! Elke medewerker in jouw organisatie is vrij om de app te downloaden en te gebruiken als inspiratiebron.

Sleutel 6: Waarderen

Vier successen en communiceer hier over. Dit kan zowel intern als extern. Deel complimenten van gasten en complimenteer elkaar. Focus op- en benoemen wat goed gaat. Waardeer elkaar en vooral: maak gastvrijheid leuk!

 

Ontdek de 6 Sleutels tot Gastvrijheid en maak uw eigen plan door onze training te volgen. Tijdens onze training ontvang je praktische tools- en handvatten om zelf gastvrijheid te implementeren- en uit te dragen. Hulp nodig bij de eerste stappen? Wij helpen graag!

Download hier het invulblad op A4 of A3. Wilt u diepgaande informatie op het gebied van de 6 Sleutels tot Gastvrijheid? Blader dan gauw door onze Slideshow!