Gastvrijheid meten kan!

Vraagstukken waar veel bedrijven mee worstelen zijn:

  • Hoe ervaren gasten de gastvrijheid van mijn bedrijf of organisatie?
  • Hoe meet en monitor ik gastvrijheid?
  • Hoe komt het dat gastheerschap geen constante factor op de werkvloer is?

Gastvrijheid meten kan! Een meetsysteem biedt u praktische feedback waardoor u gericht gastvrijheid kunt verbeteren en borgen. Belevingsonderzoek onder medewerkers en management legt de vinger op de zere plek; waar lopen medewerkers en managers tegen aan? Deze scherpe analyse helpt u gericht resultaat te boeken in het ontwikkelen van gastvrijheid.

 

Een unieke methodiek

Uniek aan onze methodiek is:

  • het modulaire systeem: u bepaalt zelf wat u wel of niet doet of laat uitvoeren,
  • het verder kijkt dan alleen de beleving van de gast, ook de beleving van medewerkers en management wordt meegenomen,
  • het niet alleen laat zien wat beter kan, het legt ook ook de oorzaken in cultuur, het team en leiderschap bloot
  • het gericht is op zelf doen: wij maken het meetsysteem op maat, zodat u zelfstandig gastvrijheid kunt meten.

 

Gastvrijheid meten

Wij maken vanuit co-creatie uw meetsysteem op maat. Na een beginmeting helpen wij u zodat u zelfstandig kunt gaan meten. Ons meetsysteem bestaat uit de volgende elementen:

  • Vanuit de ogen van de gast: mystery guest, tevredenheidsonderzoek en andere instrumenten
  • Vanuit de ogen van de medewerker: kwantitatief en kwalitatief belevingsonderzoek
  • Vanuit de ogen van het management: kwantitatief en kwalitatief belevingsonderzoek

Meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Meer meetinstrumenten vindt u hier.